Home / MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Dự án 3 ha màng nhà kính tại Bắc Hà tỉnh Lào Cai

Dự án 3 ha màng nhà kính tại Bắc Hà tỉnh Lào Cai

Tên dự án : 3 ha màng nhà kính tại Bắc Hà tỉnh Lào Cai   Địa điểm dự án : Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai Diện tích ước tính: 3 ha
Dự án 5000m2 nhà kính tại Hải Dương

Dự án 5000m2 nhà kính tại Hải Dương

Tên dự án : 5000m2 nhà kính tại Hải Dương Địa điểm dự án : Tỉnh Hải Dương Diện tích ước tính :  5000m2
Dự án 500m2 nhà lưới tại cục hậu cần chính trị

Dự án 500m2 nhà lưới tại cục hậu cần chính trị

  Tên dự án : 500m2 nhà lưới tại cục hậu cần chính trị Địa điểm dự án : Cục hậu cần chính trị  Diện tích ước tính : 5000m2
Container màng nhà kính

Container màng nhà kính

Tên dự án: Container màng nhà kính  Địa điểm dự án: kho hàng công ty cổ phần công nghệ tưới Bình Minh Diện tích ước tính :
Dự án nhà lưới đại học Nông Nghiệp

Dự án nhà lưới đại học Nông Nghiệp

Tên dự án : nhà lưới đại học Nông Nghiệp Địa điểm dự án : Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Diện tích ước tính : 
Dự án nhà kính 5 ha tại Hà Đông

Dự án nhà kính 5 ha tại Hà Đông

Tên dự án  : nhà kính 5 ha tại Hà Đông    Địa điểm dự án :  Quận Hà Đông , Tp.Hà Nội Diện tích ước tính : 5 ha
Dự án Nhà kính tại Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Dự án Nhà kính tại Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Tên dự án :   Nhà kính tại Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Địa điểm dự án : Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Diện tích ước tính :
Dự án 2 ha nhà kính tại Hòa Bình

Dự án 2 ha nhà kính tại Hòa Bình

Tên dự án :  2 ha nhà kính tại Hòa Bình Địa điểm dự án : tỉnh Hòa Bình Diện tích ước tính: 2 ha